Toasty weselne

1. Nie marudźmy! Dobra! Chłodna! Wypijmy flaszeczkę do dna!

2. Wlejmy w piersi koledzy, koleżanki! Dziarskie tańce nas czekają!
Dzikie krzyki, wygibasy! I chudzi i okrąglasy! Jak w pierś nie wlejesz, to się nie uśmiejesz!

3. Ja stary pryk! Należy się więc jeszcze łyk!

4. Jutro będę ledwo zipał! Wolę to niż dziś niewypał!

5. Ile wódki wypić muszę, nim Pannę do tańca zmuszę?

6. Pan i Pani nie mogą być zbyt dobrze wychowani! Powinnością ich jest dzisiaj
powagi opuścić zwyczaj. Niech se jeden z drugim chluśnie i raz w spełnieniu z butlą w ręku uśnie!

7. Proponuję kieliszeczek i, rzecz jasna ogóreczek. Jeden łyk za teściowej minę,
co by widzieć w niej hrabinę. Drugi łyczek za jej męża, co na mnie wiecznie wzrok wytęża!
No i na odwagę jeszcze trzeci, wołam! Co by dostrzegli we mnie anioła!

8. Uschło w gardle, ciepły trunek! Potrzebny natychmiastowy ratunek!

9. Mam ochotkę, poprosić do tańca ciotkę, tylko nie wiem, czy wypali, jak się będą przyglądali.
Jam nadal trzeźwy, ciotka nieśmiała. Tu potrzeba wódki, by nas rozhulała!